Available courses

RED TEAM

RED TEAM

Un Red Team es un ejercicio, el cual consiste en simular un ataque dirigido a una organización, lo que se traduce que un grupo de personas internas o externaS

HACKING WEB & BLUE TEAM

HACKING WEB & BLUE TEAM

Seguretat defensiva: És l'equip de seguretat que defensa proactivament les organitzacions dels atacs. L'objectiu principal de l'Equip Blau és realitzar avaluacions de les diferents amenaces que puguin afectar les organitzacions, monitoritzar (xarxa, sistemes, etc.) i recomanar plans d'acció per mitigar els riscos. A més, en casos d'incidències, realitzen tasques de resposta, incloent anàlisi forense de les màquines afectades, traçabilitat de vectors d'atac, proposta de solucions i establiment de mesures de detecció per a futurs casos.